Aaderi mõtõlusõ'

Võru keele arendus

Eesti - Võru - Eesti tõlkemasin, mida Võru Instituut on osaliselt toetanud. Vastav tõlkemasin tuleb ka Võru Instituudi kodulehele, mille viide tuleb samuti siia.